Dil Seçiniz
Türkçe
English
Russian
German
Greek
Japan
Arabic
Italian
Spanish
French
 
Para Birimi Seçiniz
tl
usd
eur
gbp
 
 
 

Emlak Tipi

 
 
 
 

Sizi Haberdar Edelim

Döviz Kuru

  • USD

    USD 5.27

  • EUR

    EUR 5.94

  • GBP

    GBP 6.76

HABERLER ve DUYURULAR « Geri Dön

Kira Geliriniz Varsa Dikkat !!!

Kira Geliriniz Varsa Dikkat !!!

Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde detaylı bir şekilde sayılan mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler Gayri Menkul Sermaye iradı, kira geliri olarak adlandırılır.

Her yıl beyanname vermekle mükellef olduğumuz kira geliri, bu yıl da Mart ayının 26'sına kadar ilgili birimlere bildirilmek zorunda. Geçtiğimiz 2011 yılı içerisinde herhangi bir gayrimenkul üzerinden kira elde eden vatandaşların, 25 Mart 2012 tarihine kadar beyanname vermesi gerekiyor.

Mükellefler, kira geliri beyannamesini ikametgah adreslerinin bağlı olduğu vergi dairesine elden ya da internet üzerinden gönderebilirler.

Yurtdışında yaşayan ya da bulunan mükellefler ise, kira gelirinin elde edildiği gayrimenkulün adresinin bağlı olduğu vergi dairesine beyanname gönderebilirler.

Sadece Kira geliri elde eden 60 yaş ve üzeri mükellefler ile engelli mükelleflerden, yaşlılığı, sakatlığı veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olanlar ise, kira geliri beyannamelerini 444 0 189 numaralı telefondan bildirebilecek.

Hangi dönemlerin gelirini beyan edeceğinize dair bir hesaplama yaparken, 2011 yılı içerisinde geçmiş dönemden tahsil ettiğiniz tüm kira gelirleriyle birlikte, 2011 yılı kira gelirlerinin hesaplara dahil edilerek tüm gelirlerin beyan edilmesi konusunda hassasiyete önem veriliyor.

Fakat 2012'den sonraki yıllar için peşin alınan kira bedelleri, ait oldukları yıllarda beyan edilecek. Yani 2013 yılının kira bedelini peşin olarak aldığınızda, bu geliri 2013 yılında kira geliri bedeli olarak beyan edebilirsiniz.

Kira Gelirine Konu Olan Mallar Hangileri?

Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl

istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim

cüzileri ve teferruatı,

Voli mahalleri ve dalyanlar,

Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı

ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri,

Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,

Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika,

marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema

ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim

alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir

imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar,

Telif hakları,

Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları,

Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile

bunların eklentileri olarak ifade edilmektedir.

Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için kendi adlarına ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekmektedir. Gelir sahibinin hayatını kaybetmesi durumunda ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından ödenmek zorundadır.

Yeni Uygulama Devreye Girecek

Maliye Bakanlığı Mart ayından itibaren halk arasında kira vergisi olarak da bilinen gayrimenkul sermaye iradı vergisinde yeni bir sisteme geçiyor. Bakanlık Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi çerçevesinde, 1 milyon 200 bin mükellefe dün uyarı mektubu göndermeye başladı.

İlk etapta 4 ve üzeri dairesi olanlara gönderilirken daha sonradan 2 dairesi olanlara kadar indirilmesi kararı alınan uygulamada, vatandaşa gö